دوره های مجازی

  1. خانه
  2. دوره های مجازی

کارگاه مقاله نویسی ISI آنلاین (4 ساعت)

کارگاه How To Apply آنلاین (4 ساعت)

دوره MATLAB آنلاین (30 ساعت )

دوره Python آنلاین (30 ساعت )

دوره برنامه نویسی Android آنلاین (20 ساعت )

دوره تحلیل EEG در MATLAB آنلاین (25 ساعت )

دوره پردازش تصویر در MATLAB آنلاین (18 ساعت )

دوره شبکه عصبی و کانولوشن در MATLAB آنلاین (18 ساعت )

فهرست