فروش محتوای آموزشی

  1. خانه
  2. فروش محتوای آموزشی

لیست دی وی دی های آموزشی

دوره و کارگاه مدت مدرس هزینه نوع 1 هزینه نوع 2 هزینه نوع 3
برنامه نویسی MATLAB (مقدماتی تا پیشرفته ) 24 ساعت

 

دکتر زمانی دوست 40.000 تومان 45.000 تومان 50.000 تومان
برنامه نویسی Python (مقدماتی تا پیشرفته ) 24 ساعت

 

دکتر زمانی دوست 40.000 تومان 45.000 تومان 50.000 تومان
برنامه نویسی Android 20 ساعت

مهندس رحمن زاده

پنجشنبه 9 الی 13

شروع: 24 مرداد

248.000 تومان 279.000 تومان 310.000 تومان
یادگیری ماشین در MATLAB 16 ساعت

دکتر زمانی دوست

چهارشنبه 17 الی 20

شروع: 23 مرداد

 224.000 تومان 252.000تومان 280.000تومان
یادگیری ماشین در Python 16 ساعت

دکتر زمانی دوست

پنجشنبه-جمعه 9 الی 17

شروع: 31 مرداد

256.000 تومان 288.000 تومان 320.000 تومان
آموزش ABAQUS 24 ساعت

دکتر فرخی نژاد

پنجشنبه 9 الی 13

شروع: 10 مرداد

272.000 تومان 306.000 تومان 340.000 تومان
کارگاه مقاله نویسی ISI مبتنی بر چاپ  4 ساعت

دکتر زمانی دوست

پنجشنبه 16 الی 20

شروع:  10 مرداد

52.000 تومان  58.500 تومان  65.000 تومان 
کارگاه نحوه پذیرش از دانشگاههای معتبر 4 ساعت

دکتر زمانی دوست

پنجشنبه 16 الی 20

شروع:  17 مرداد

52.000 تومان 58.500 تومان 65.000 تومان
فهرست