فروش محتوای آموزشی

  1. خانه
  2. فروش محتوای آموزشی

لیست دی وی دی های آموزشی

دوره و کارگاهمدتمدرسهزینه نوع 1هزینه نوع 2هزینه نوع 3
برنامه نویسی MATLAB (مقدماتی تا پیشرفته )24 ساعت

 

دکتر زمانی دوست40.000 تومان45.000 تومان50.000 تومان
برنامه نویسی Python (مقدماتی تا پیشرفته )24 ساعت

 

دکتر زمانی دوست40.000 تومان45.000 تومان50.000 تومان
برنامه نویسی Android20 ساعت

مهندس رحمن زاده

پنجشنبه 9 الی 13

شروع: 24 مرداد

248.000 تومان279.000 تومان310.000 تومان
یادگیری ماشین در MATLAB16 ساعت

دکتر زمانی دوست

چهارشنبه 17 الی 20

شروع: 23 مرداد

 224.000 تومان252.000تومان280.000تومان
یادگیری ماشین در Python16 ساعت

دکتر زمانی دوست

پنجشنبه-جمعه 9 الی 17

شروع: 31 مرداد

256.000 تومان288.000 تومان320.000 تومان
آموزش ABAQUS24 ساعت

دکتر فرخی نژاد

پنجشنبه 9 الی 13

شروع: 10 مرداد

272.000 تومان306.000 تومان340.000 تومان
کارگاه مقاله نویسی ISI مبتنی بر چاپ 4 ساعت

دکتر زمانی دوست

پنجشنبه 16 الی 20

شروع:  10 مرداد

52.000 تومان 58.500 تومان 65.000 تومان 
کارگاه نحوه پذیرش از دانشگاههای معتبر4 ساعت

دکتر زمانی دوست

پنجشنبه 16 الی 20

شروع:  17 مرداد

52.000 تومان58.500 تومان65.000 تومان
فهرست