گروه آموزشی هیرمند

در باره ما

در راستای ارتقای سطح علمی دانشجویان و فارغ التحصیلان و همچنین آماده سازی آنها جهت بازارکار، گروه آموزشی هیرمند با همکاری دفتر آموزش های آزاد دانشگاه علم و صنعت، دوره های تخصصی کوتاه مدت همراه با مدرک مورد تایید دفتر آموزش های آزاد دانشگاه علم و صنعت برگزار می نمایید.

فهرست