مرکز تخصصی زبان هیرمند

آموزش زبان‌های بین المللی در مراکز آموزشی و دانشگاهی به دلیل ارتباط با جهان پیرامون و همچنین مطالعه‌ی منابع علمی با بهره‌گیری از زبانهای خارجی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است؛ از این رو یکی از وظایف مهم مراکز آموزشی و دانشگاه ها تسهیل فرایند آموزش زبان‌های خارجی برای اساتید و دانشجویان می باشد. در همین راستا مرکز تخصصی زبان هیرمند (HLC) با استفاده از روش‌های نوین آموزشی و با بهره گیری از تیم آموزشی متخصص در امر آموزش زبان و همچنین برنامه ریزی جامع و اختصاصی برای دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران شروع به برگزاری دوره‌های  General English ، IELTS ، TOEFL و همچنین کلاس‌های تخصصی Academic writing و Business English و دوره‌های آمادگی آزمون‌های تخصصی MSRT، EPT و GRE می نماید.

To Be The Best , Choose The Best

تلفن: 73227893

Hirmand Language Center

نام دوره مدت
روزهای برگزاری ساعات برگزاری تاریخ شروع شهریه دوره ( تومان )
تعیین سطح رایگان
A1 60 ساعت یکشنبه- سه شنبه 17 الی 20 550.000
 A2 60 ساعت شنبه- دوشنبه 17 الی 20 550.000
B1 60ساعت ‌یکشنبه- سه شنبه 17 الی 20 550.000
B2 60ساعت یکشنبه- سه شنبه 17 الی 20 550.000
 IELTS 60 ساعت شنبه- دوشنبه – چهارشنبه 17 الی 20 750.000
TOEFL 60 ساعت شنبه- دوشنبه – چهارشنبه 17 الی 20 750.000
فهرست